Anunț GAL Țara Oașului – Apel  de selectie -varianta simplificata  – M4/2A “Investitii in exploatatii agricole si pomicole” cu numarul de referinta  5/21.06.2023 – fonduri FEADR

ANUNT

Apel  de selectie -varianta simplificata

          Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă prelungirea apelului de selectie cu 10 zile lucratoare , perioada 21.06.2023-03.08.2023 pentru masurile:

 – M4/2A Investitii in exploatatii agricole si pomicole”  cu numarul de referinta  5/21.06.2023 – fonduri FEADR

 Si

 – M7/6A“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” cu numarul de referinta  1 /21.06.2023 fonduri EURI

 • Data lansării apelului de selecţie: 21.06.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 08.2023

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

Fondurile disponibile pentru masura M 4/2A in aceasta sesiune, sunt de  32.333,21 euro – fonduri FEADR;

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 4/2A este de  32.333,21  eurofonduri FEADR

Intensitatea sprijinului va fi:

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul :

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii

cererii de finanţare

 • Formelor colective;
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale, cu alte constrângeri specifice si in zone montane.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol si pomicol.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală;

Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

 Fondurile disponibile pentru masura M 7/6A in aceasta sesiune, sunt de  84.135,16   euro – fonduri EURI;

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 7/6A este de 42.067,58 euro – fonduri EURI;

Intensitatea sprijinului va fi:

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%, astfel:

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

– pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare;

– pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil este de max 42.067,58 euro fonduri EURI pe proiect.

Operatiunile se supun regulii de minimis.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală;
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte pentru aceasta masura  este  03.08.2023 ora 14:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, str. Ulita Mare, nr. 28A ,  în intervalul  orar  10:00-14:00.

Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gamil.com

Facebook Comments