O datorie de onoare. Evocare academician Dan Berindei (1923-2021)

Sursa foto: Tribuna invatamantului

Academia Română, prin Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie, organizează joi, 2 noiembrie 2023, Sesiunea comemorativă dedicată academicianului Dan Berindei, la împlinirea a 100 de ani de la naştere. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10.

Opera şi personalitatea academicianului Dan Berindei vor fi evocate în deschiderea evenimentului de acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. Vor lua cuvântul acad. Bogdan C. Simionescu, prof.univ. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, prof.ing. Nicolae Şt. Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei Române, ing. Alexandru Morega, membru corespondent al Academiei Române, preşedintele Fundaţiei „Patrimoniu”, dr. Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Naţional „Peleş”, şi dr. Lucian Dindirică, manager al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova.

Academia Română îndeplineşte o datorie de onoare readucând în atenţia publicului, dar şi a comunităţii ştiinţifice, opera şi activitatea ştiinţifică a academicianului Dan Berindei, reprezentant de seamă al istoriografiei româneşti, spirit patriotic prin excelenţă, profund ataşat de elita politică paşoptistă ce a pus bazele statului român modern.

Născut pe 3 noiembrie 1923, la Bucureşti, descendent al familiei Brâncovenilor, Dan Berindei a studiat cu pasiune şi implicare istoria românilor, dezvoltând o bogată carieră, de-a lungul a peste şapte decenii. A fost specialist în istoria modernă a României şi autorul, singur sau în colaborare, a peste 90 de volume şi a peste 700 de articole şi studii apărute în prestigioase reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Temele sale predilecte de cercetare s-au concentrat pe istoria politică şi socială a secolului al XIX-lea (cu deosebire revoluţiile din 1821 şi 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă), pe istoria economică, istoria culturii, a jurnalismului, a oraşului Bucureşti, dar şi pe istoria diplomaţiei şi relaţiile internaţionale.

Istoricul Dan Berindei a fost întreaga sa viaţă devotat Academiei Române căreia i-a atribuit întotdeauna statut de instituţie fundamentală a statului român modern şi în cadrul căreia a activat cu pricepere şi eficienţă. A deţinut două mandate consecutive de vicepreşedinte al Academiei Române (2006-2014) şi a condus în calitate de preşedinte Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie (1993-2005 şi 2016-2019), al cărei preşedinte de onoare a fost începând cu anul 2005. Academia Română îi datorează o amplă istorie a instituţie, scrisă în 2006 şi reeditată în 2016, cu prilejul împlinirii unui secol şi jumătate de la înfiinţare. Dan Berindei se numără, de asemenea, printre principalii donatori ai Academiei Române.

Facebook Comments