COMUNICAT DE PRESA – FINALIZARE PROIECT SbM 19.1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL LIDER OAS, jud. SATU MARE

Data: 22.01.2024

                            COMUNICAT DE PRESA – FINALIZARE PROIECT SbM 19.1

 Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL LIDER OAS, jud. SATU MARE

 Oras Negresti Oas in calitate de Lider de Parteneriat al GAL LIDER OAS a finalizat proiectul cu titlul:

SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A TERITORIULUI GAL LIDER OAS

Sprijinul pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a vizat:

  • Derularea unui proces de consultare și animare realizat la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali și organizațiilor din teritoriu. În acest fel, u fost analizate nevoile și oportunitățile de dezvoltare, prin dezvoltarea unui mecanism de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei.
  • Proiectarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (prin activități de consultanță, realizarea de studii asupra zonei în cauză și acțiuni legate de consultarea părților interesate în scopul pregătirii strategiei).

 Perioada de implementare a proiectului a fost din 23.10.2023-22.01.2024

Obiectivul general: creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală

Obiectivul specific al proiectului este crearea premiselor pentru diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatilor din teritoriului GAL LIDER OAS.

Aceste obiective au fost atinse prin:

– realizarea unui parteneriat puternic public – privat, format din minim 43 de membri, parteneriat ce se doreste a avea rol decizional si a fi responsabila pentru evolutia viitoare a teritoriului.

– proiectarea strategiei de dezvoltare locale plasate sub responsabilitatea comunitatii – instrument indispensabil si bine fundamentat prin animarea teritoriului delimitat si participarea comunitatilor la elaborarea sa prin activitati de consultanta, realizarea de studii si actiuni de consultare a partilor interesate.

In acest sens s-au desfasurat in principal activitati de informare si animare in 11 UAT-uri din  teritoriul Oas, 3 activitati de consultare si lucru in cadrul unor grupuri organizate din principalii actori locali in vederea elaborarii strategiei (GLL), 3 intalniri cu parteneriatul caruia i s-a prezentat Strategia in 3 etape de elaborare, cu oportunitatea de a interveni in elaborarea ei.

Prin initiativa de fata s-a sprijinit in mod direct constructia unui parteneria public-privat si a crescut capacitatea de elaborare a strategiei plasate sub responsabilitatea comunitatii.

Proiect finantat din fonduri europene prin Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada de programare 2014-2020 (PNDR 2014 – 2020) -LEADER

Valoarea totala a proiectului a fost de 136.905,74 lei, din care valoare eligibila nerambursabilă este 136.905,74 lei.

ORAS NEGRESTI OAS

Lider de parteneriat

 

Facebook Comments