Anunț Gal Țara Oașului. ANUNȚ Prelungire – Apel de selectie -varianta simplificata – fonduri FEADR – M6/6A “Infiintarea de activitati neagricole” cu numarul de referinta 4/21.09.2023

ANUNT

Prelungire – Apel  de selectie -varianta simplificata – fonduri FEADR

           Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă prelungirea lansari apelului de selectie cu 10 zile lucratoare, in  perioada 21.09.2023 – 03.11.2023 pentru masurile:

M6/6A “ Infiintarea de activitati neagricole”  cu numarul de referinta  4 / 21.09.2023

 Data lansării apelului de selecţie: 21.09.2023

Data limită de depunere a proiectelor: 11.2023

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

M6/6A “ Infiintarea de activitati neagricole”  cu numarul de referinta  4 / 21.09.2023

Fondurile disponibile pentru masura M 6/6A in aceasta sesiune sunt de  140.000 euro din fonduri FEADR

             Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 6/6A este de 35.000 Euro.

Intensitatea sprijinului va fi 100% si se va acorda in 2 rate astfel:

  • 90%  din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afacer

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
  • Persoanele fizice – fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

 Beneficiarii indirecți sunt:

  • Populatia din teritoriu și din regiune
  • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

Beneficiari indirecti (grup tinta)

-Populatia locala

-Intreprinderi si societati comerciale din domeniul turismului si alimentatiei publice, sanatate, educatie, etc.

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este  03.11.2023  ora 14:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, Str. Ulita Mare, nr. 28A,  în intervalul  orar  10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, Str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gmail.com

 

 

Facebook Comments