Anunț Gal Țara Oașului. ANUNT Prelungire – Apel de selectie -varianta simplificata – fonduri FEADR – M2/1C ,,Sprijin pentru activitati de instruire, informare si activitati demonstrative” cu numar de referinta 3/21.09.2023

ANUNT

Prelungire – Apel  de selectie -varianta simplificata – fonduri FEADR

           Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă prelungirea lansari apelului de selectie cu 15 zile lucratoare in  perioada 21.09.2023 – 10.11.2023 pentru masurile:

M2/1C ,,Sprijin pentru activitati de instruire, informare si activitati demonstrative” cu numar de referinta 3/21.09.2023

  • Data lansării apelului de selecţie: 21.09.2023
  • Data limită de depunere a proiectelor: 11.2023

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

M2/1C ,,Sprijin pentru activitati de instruire, informare si activitati demonstrative” cu numar de referinta 3/21.09.2023

Fondurile disponibile pentru masura M 2/1C in aceasta sesiune,  sunt de  50.000 euro  din fonduri  FEADR

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 2/1C este de 50.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi: 100%

Valoarea proiectelor maxim 50.000 euro

Beneficiari directi/indirecti

Entități private: furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare.

 Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selecție.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

  • Populația locală
  • Întreprinderi si societăți comerciale din domeniul agricol, turism si alimentație publică, sanatate, educatie etc.

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este  10.11.2023  ora 14:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, Str. Ulita Mare, nr. 28A,  în intervalul  orar  10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, Str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments