Anunț Gal Țara Oașului – Apel de selectie – varianta simplificata – EURI M10/6B  ”Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale”

ANUNȚ

Apel  de selectie -varianta simplificata  – EURI

Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie  in  perioada 10.01.2024 – 09.02.2024 pentru masura:

 M10/6B  ” Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” cu numarul de referinta 

 2 / 10.01.2024 -EURI)

 Data lansării apelului de selecţie: 10.01.2024

 • Data limită de depunere a proiectelor: 02.2024

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

Fondurile disponibile pentru masura M 10/6b in aceasta sesiune,  sunt de  60.000 euro  din fonduri  EURI

 • Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 10/6B este de 000 Euro.
 • Intensitatea sprijinului va fi :
 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%..

Beneficiarii direcți sunt:

 • Entitati publice si private sau parteneriate;
 • ONG-uri;
 • Unitati de cult
 • GAL-ul dacă nu există alti solicitanţi in cadrul acestei măsuri.

Benenficiarul direct trebuie sa fie furnizor autorizat de servicii sociale sau se va autoriza pana la finalizarea implementarii proiectului.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Grupuri vulnerabile şi persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii pe termen lung, persoanele cu handicap, minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială

 Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este  09.02.2024  ora 14:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, Str. Ulita Mare, nr. 28A,  în intervalul  orar  10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, Str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

Facebook Comments