ANUNT Apel de selectie – varianta simplificata pentru Măsura: M7/6A“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” cu numarul de referinta 2 / 30.01.2024 fonduri EURI

ANUNT

Apel  de selectie -varianta simplificata

Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie pe 30 zile in  perioada  30.01.2024 – 28.02.2024  pentru masura:

 – M7/6A“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” cu numarul de referinta  2 / 30.01.2024 fonduri EURI

  • Data lansării apelului de selecţie: 01.2024
  • Data limită de depunere a proiectelor: 02.2024

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

Fondurile disponibile pentru masura M 7/6A in aceasta sesiune, sunt de  84.135,16   euro – fonduri EURI;

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 7/6A este de 42.067,58 euro – fonduri EURI;

Intensitatea sprijinului va fi:

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%, astfel:

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

– pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare;

– pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil este de max 42.067,58 euro – fonduri EURI- pe proiect.

Operatiunile se supun regulii de minimis.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

  • Populația locală;
  • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte pentru aceasta masura  este  28.02.2024 ora 14:00.

 Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, str. Ulita Mare, nr. 28Aîn intervalul  orar  10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gamil.com

Facebook Comments