Gal Țara Oașului. Apel de selectie din perioada 13.07.2022-11.08.2022 pentru măsurile M 6/6A și M9/6B

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului
447330 Turţ, P-ţa Eroilor, nr. 18, jud . Satu Mare, România
Tel/fax: 0261835333, www.galtaraoasului.ro, galtaraoasului@gmail.com

ANUNT

Apel  de selectie -varianta simplificata

Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie din perioada 13.07.202211.08.2022 pentru masurile:

 M6/6A “ Infiintarea de activitati neagricole”  cu numarul de referinta  2 /13.07.2022

M9/6B “ Dezvoltarea satelor” cu numarul de referinta  4 /13.07.2022

 • Data lansării apelului de selecţie: 13.07.2022
 • Data limită de depunere a proiectelor: 11.08.2022

Atentie! Pragul de supracontractare pentru închiderea sesiunii este 125% din valoarea alocării sesiunii, caz în care se  reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare;

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2023, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023

Fondurile disponibile pentru masura M 6/6A in aceasta sesiune sunt de  200.000 euro;

Suma  nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 6/6A este de 50.000 euro.

Valoarea  a unui proiect este de 50.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi 100% si se va acorda in 2 rate astfel:

 • 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
 • Persoanele fizice – fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Beneficiarii indirecți sunt:

 • Populatia din teritoriu și din regiune
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

Beneficiari indirecti (grup tinta)

-Populatia locala

-Intreprinderi si societati comerciale din domeniul turismului si alimentatiei publice, sanatate, educatie, etc.

Fondurile disponibile pentru masura M 9/6B in aceasta sesiune sunt de  38.703 euro;

 Suma  nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect pe

Masura 6/6B este de 38.000 euro.

Valoarea  unui proiect este de 38.000 euro.

Intensitatea sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 Beneficiarii direcți sunt:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun regulii de minimis”

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 • ONG-uri din terito

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este 11.08.2022 ora 16:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, P-ta Eroilor nr. 18,  în intervalul  orar  9:00-16:00.

Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro.

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gmail.com

Loading...
Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
17 + 13 =


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.