Gal Tara Oașului. ANUNT – Apel  de selectie -varianta simplificata – M9/6B “Dezvoltarea satelor” cu numarul de referinta 1/28.04.2023

ANUNT

Apel  de selectie -varianta simplificata

Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie din perioada 28.04.2023 – 29.05.2023 pentru masurile:

 -M9/6B “Dezvoltarea satelor” cu numarul de referinta  1/28.04.2023

 • Data lansării apelurilor de selecţie: 28.04.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 05.2023

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

Fondurile disponibile pentru masura M 9/6B in aceasta sesiune sunt de  195.000 euro;

Suma  maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect pe Masura 9/6B este de 15.000 euro.

Intensitatea sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți sunt:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare si orasul Negresti Oas;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun regulii de minimis”

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 • ONG-uri din teritoriu

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este    29.05.2023 ora 14:00.

 Depunerea proiectelor se va face la sediul provizoriu GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, Str. Ulita Mare, nr. 28A, în intervalul orar 10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul provizoriu GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, Str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:
Asociatia GAL Ţara Oaşului
Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare
Tel: 0261 – 835333
E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

ANUNT Apel simplificat M9-6B

Facebook Comments