Anunț Gal Țara Oașului. Apel de selectie -varianta simplificata pentru măsurile M4/2A “Investitii in exploatatii agricole si pomicole” și M7/6A “Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”

ANUNT

Apel de selectie -varianta simplificata

           Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie pe 30 zile in perioada 21.06.2023-20.07.2023 pentru masurile:

 – M4/2A Investitii in exploatatii agricole si pomicole” cu numarul de referinta  5/21.06.2023 – fonduri FEADR

 Si

 – M7/6A“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” cu numarul de referinta  1 /21.06.2023 fonduri EURI

 • Data lansării apelului de selecţie: 06.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 07.2023

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

 Fondurile disponibile pentru masura M 4/2A in aceasta sesiune, sunt de  32.333,21 euro – fonduri FEADR;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 4/2A este de  32.333,21  eurofonduri FEADR

Intensitatea sprijinului va fi:

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul :

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
 • Formelor colective;
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale, cu alte constrângeri specifice si in zone montane.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol si pomicol.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală;

Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

 Fondurile disponibile pentru masura M 7/6A in aceasta sesiune, sunt de  84.135,16   euro – fonduri EURI;

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 7/6A este de 42.067,58 euro – fonduri EURI;

Intensitatea sprijinului va fi:

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%, astfel:

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

-Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

– pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare;

– pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil este de max 42.067,58 euro – fonduri EURI- pe proiect.

Operatiunile se supun regulii de minimis.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală;
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte pentru aceasta masura  este  20.07.2023 ora 14:00.

 Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, str. Ulita Mare, nr. 28Aîn intervalul  orar  10:00-14:00.

Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gamil.com

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
22 + 25 =


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.