GAL ȚARA OAȘULUI anunță lansarea apelului de selecție -varianta simplificată pentru măsurile M1/1A si M2/1C

ANUNT Apel de selectie -varianta simplificata pentru masurile M1/1A si M2/1C

 Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie din perioada

15.10.2020- 16.11.2020 pentru masurile:

Ø  M1/1A “ Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala” cu numarul de referinta 2 / 15.10.2020

 Fondurile disponibile pentru masura M 1/1A in aceasta sesiune, sunt de 352.515,56 euro;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1/1A este de 200.000 euro.

Valoarea maxima a unui proiect este de 200.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; (dezvoltarea de noi produse si tehnologii)
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100% (proiecte pilot).

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanta si proiectare (10%) vor fi costuri pentru functionarea GO, diferenta fiind costurile directe de implementare a planului de afaceri.Opertatiunile se vor supune regulii de „minimis„ daca va fi cazul.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE formate din minim doi parteneri şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

 • Instituţii cu activitate de cercetare;
 • Fermieri, cooperative, grupuri de producatori
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică

Este obligatoriu ca una dintre entitatile din parteneriat sa fie cu domeniul de activitate cercetare.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turism și alimentație publică,sanatate, educatie

Ø  M 2/1C “Sprijin pentru activitati de instruire, demonstrative si de informare” cu numarul de referinta 1 / 15.10.2020

Fondurile disponibile pentru masura M 2/1C in aceasta sesiune, sunt de 50.000 euro;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 2/1C este de 50.000 euro.

Valoarea maxima a unui proiect este de 50.000 euro.

 2.      Intensitatea sprijinului 100%

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

  Entități private:

 • Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare
 • Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sanatate, educatie

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este 16.11.2020 ora 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, P-ta Eroilor nr. 18, în intervalul orar 9:00-16:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@yahoo.com

Loading...
Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
7 + 13 =


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.