Anunț privind lansarea proiectului ”Dotarea SC Lisca House SRL cu un sistem fotovolaic de 162 KWP”

SC Lisca House SRL, cu sediul în orașul Negrești-Oaș, str. Salcâmului nr. 35, jud. Satu Mare, cod poștal 445200, anunță lansarea proiectului ”Dotarea SC Lisca House SRL cu un sistem fotovolaic de 162 KWP”,  cod SMIS 160624, contract de finanțare nr. 2002 din 08.03.2023, RUE 140, înscris în cadrul Apelului de proiecte Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile, Axa prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectiv Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari,

Proiectul se derulează de la data de 08.03.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 818.732,91 lei, valoarea totală eligibilă – 632.470,00 lei din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 411.105,50 lei, echivalentă cu 65% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul SC Lisca House SRL, prin dotarea cu un Sistem fotovoltaic de 162 KW, ceea ce va asigura independența energetică a societății.

Obiective specifice:

  1. Achiziția unui Sistem fotovoltaic de 162 KW cu scopul de a dobândi independență energetică prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
  2. Reducerea consumului de energie (RCE) din surse externe cu 11,26 Tep1 (cu 87,56 % din consumul total față de anul de referință 2021) începând cu primul an după implementarea proiectului.
  3. Reducerea emisiilor rezultante de gaze cu efect de seră (RGES) cu 43,18 tco2  (88,74 %) față de emisiile din anul de referință 2021) începând cu primul an după implementarea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

SC Lisca House SRL

Nume persoană contact: Georgel Romi LIȘCA

Funcția: Administrator, manager de proiect

Telefon: 0724.335.378, email: geolisca1786@gmail.com

 

 

 

Facebook Comments