Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Sistem fotovoltaic, în cadrul proiectului “Dotarea SC Transilvania Paulesti SA cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile”, cod SMIS 160909

Facebook Comments