Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Sistem fotovoltaic, în cadrul proiectului “Dotarea SC LISCA HOUSE SRL cu un sistem fotovoltaic de 162 KWP”, SMIS 160624

   Comunicat de presă

   24.05.2023

  Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Sistem fotovoltaic, în cadrul proiectului “Dotarea SC LISCA HOUSE SRL cu un sistem fotovoltaic de 162 KWP”, SMIS 160624

  Titlul proiectului: “ Dotarea SC LISCA HOUSE SRL cu un sistem fotovoltaic de 162 KWP”, cod SMIS  160624

  Numele beneficiarului: SC LISCA HOUSE SRL

  Numele programului: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

  Axa prioritară: 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

  Obiectiv specific: 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor

  Apel de proiecte: 13 – POIM – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

  Autoritatea de management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

  Valoarea totala a proiectului: 818.732,91 lei

  Valoarea finantarii nerambursabile: 411.105,50 lei

  SC LISCA HOUSE SRL vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare Sistem fotovoltaic de 162 KWh – in cadrul proiectului  Dotarea SC LISCA HOUSE SRL cu un sistem fotovoltaic de 162 KWP”, cod SMIS  160624, proiect finanțat prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Obiectiv specific: 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor; Apel de proiecte: 13 – POIM – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

  Achizitor: SC LISCA HOUSE SRL

  Obiectul contractului: Furnizare Sistem fotovoltaic de 162 KWh;

  Locul de livrare: Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, Str. Salcâmului nr. 35, județ Satu Mare

  Tip contract: furnizare

  Durata contractului: Maxim 6 luni de la încheierea contractului

  Valoarea totală estimată a achiziției este de 632.470,00 lei fără TVA

  Adresa la care se transmit ofertele: Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, Str. Salcâmului nr. 35, județ Satu Mare, cod postal 445200

  Data și ora limită de depunere a ofertelor: 06.06.2023, ora 12:00

   Informații referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul SC LISCA HOUSE SRL, Oraș Negrești-Oaș, Str. Salcâmului nr. 35, județ Satu Mare, România, telefon 0724.335.378, email: geolisca1786@gmail.com.

  SC Lisca House SRL

  Nume persoană contact: Lișca Georgel Romi

  Funcția: Administrator, manager de proiect

  Telefon: 0724.335.378, email: geolisca1786@gmail.com

   

  Facebook Comments