Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Sistem fotovoltaic, în cadrul proiectului “Dotarea SC Ardelean Company Nord Vest SRL cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile”, SMIS 160696

03.08.2023

Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Sistem fotovoltaic, în cadrul proiectului “Dotarea SC Ardelean Company Nord Vest SRL cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile”, SMIS 160696

Titlul proiectului: “Dotarea SC Ardelean Company Nord Vest SRL cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile”, SMIS 160696

Numele beneficiarului: SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Numele programului: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Axa prioritară: 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectiv specific: 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor

Apel de proiecte: 13 – POIM – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Autoritatea de management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Valoarea totala a proiectului: 761.207,30 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 323.400,00 lei

SC Ardelean Company Nord Vest SRL vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare Achizitie sistem fotovoltaic – in cadrul proiectului “Dotarea SC Ardelean Company Nord Vest SRL cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile”, SMIS 160696, proiect finanțat prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Obiectiv specific: 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor; Apel de proiecte: 13 – POIM – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Achizitor: SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Obiectul contractului: Furnizare Sistem fotovoltaic de 100 KW;

Locul de livrare: Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare

Tip contract: furnizare

Durata contractului: Maxim 4 luni de la încheierea contractului

Valoarea totală estimată a achiziției este de 588.000,00 lei fără TVA

Adresa la care se transmit ofertele: Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 14.08.2023, ora 12:00

 Informații referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul SC Ardelean Company Nord Vest SRL, Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare, Telefon: 0751.210.088, email: ardeleancnv@yahoo.com și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ Anunturi beneficiari privati.

SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Nume persoană contact: Ardelean George – Traian

Funcția: Administrator, manager de proiect

Telefon: 0751.210.088, email: ardeleancnv@yahoo.com

 

Facebook Comments