Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Echipamente medicale,  în cadrul proiectului “Consolidarea poziției pe piață a SC ORL Omer Carmen SRL prin achiziția de echipamente performante”, SMIS 161762

 COMUNICAT DE PRESĂ

  11.10.2023

  Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Echipamente medicale,  în cadrul proiectului “Consolidarea poziției pe piață a SC ORL Omer Carmen SRL prin achiziția de echipamente performante”, SMIS 161762

Titlul proiectului: “Consolidarea poziției pe piață a SC ORL Omer Carmen SRL prin achiziția de echipamente performante”, SMIS 161762

Numele beneficiarului: SC ORL OMER CARMEN SRL

Numele programului: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Schema de Minimis

Autoritatea de management:  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Valoarea totala a proiectului: 742.648,50 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 664.309,83 lei

SC ORL OMER CARMEN SRL vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare Echipamente medicale – LOT 1 Achiziție Sistem endoscopic pentru ORL și LOT 2 Achiziție Ecograf portabil– în cadrul proiectului  “Consolidarea poziției pe piață a SC ORL Omer Carmen SRL prin achiziția de echipamente performante”, SMIS 161762, proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Schema de Minimis.

Achizitor: SC ORL OMER CARMEN SRL

Obiectul contractului: Furnizare Echipamente medicale – LOT 1 Achiziție Sistem endoscopic pentru ORL și LOT 2 Achiziție Ecograf portabil.

Locul de livrare: orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 97, jud. Satu Mare, cod poștal 445200

Tip contract: furnizare

Durata contractului: Maxim 3 luni de la încheierea contractului

Valoarea totală estimată a achiziției:

  -LOT 1  Achizitie Sistem endoscopic pentru ORL – 325.597,00 lei fără TVA.

– LOT 2 Achizitie Ecograf portabil – 172.054,68 lei fără TVA.

Adresa la care se transmit ofertele: orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 97, jud. Satu Mare, cod poștal 445200

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 18.10.2023, ora 12:00

Informații referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul SC ORL OMER CARMEN SRL din orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 97, jud. Satu Mare, cod poștal 445200, România, telefon 0745.434.053, email: cezarhadi@yahoo.com.

 

SC ORL OMER CARMEN SRL

Nume persoană contact: Omer Angelica Carmen

Funcția: Administrator, manager de proiect

Telefon: 0745.434.053, email:cezarhadi@yahoo.com

 

 

 

Facebook Comments