Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Echipamente eficienta energetica, în cadrul proiectului ”Reducerea consumului de energie prin investiții în eficiență energetică”, SMIS 160969

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

09.10.2023

Anunț de lansare a procedurii competitive de achiziție Echipamente eficienta energetica, în cadrul proiectului ”Reducerea consumului de energie prin investiții în eficiență energetică”, SMIS 160969

Titlul proiectului: ”Reducerea consumului de energie prin investiții în eficiență energetică”, SMIS 160969

Numele beneficiarului: SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Numele programului: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Axa prioritară: 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectiv specific: 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor

Apel de proiecte: 15 – POIM –Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică Autoritatea de management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Valoarea totala a proiectului: 1.345.254,06 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 943.016,04 lei

SC Ardelean Company Nord Vest SRL vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare Achizitie Echipamente eficienta energetica.

Achizitor: SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Obiectul contractului: Furnizare Echipamente de eficienta energetica;

Locul de livrare: Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare

Tip contract: furnizare

Durata contractului: Maxim 3 luni de la încheierea contractului

Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.047.795,60 lei fără TVA

Adresa la care se transmit ofertele: Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 16.10.2023, ora 12:00

 Informații referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul SC Ardelean Company Nord Vest SRL, Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Nr. 200, Judet Satu Mare, Telefon: 0751.210.088, email: ardeleancnv@yahoo.com și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ Anunturi beneficiari privati.

 

SC Ardelean Company Nord Vest SRL

Nume persoană contact: Ardelean George – Traian

Funcția: Administrator, manager de proiect

Telefon: 0751.210.088, email: ardeleancnv@yahoo.com

Facebook Comments